A gáztervezés

 

Gázterv engedélyköteles tevékenységnek minősül, ha átalakítási munkálatokat kívánunk végezni az ingatlan gázrendszerén. A tervet az illetékes szolgáltatóhoz kell benyújtani engedélyeztetésre és a munkálatok csak a jóváhagyás után kezdhetők meg.

 

 

 

Hova kell beadni a gáztervet?

 

A gáztervet a szolgáltatást nyújtó gázművekhez kell beadni (E.on, Tigáz, Főgáz). Ha a dokumentáció hiánytalan és a tervezett kialakítás minden előírásnak megfelel, a terv elfogadására 8 munkanapos határideje van a szolgáltatónak. Ha a terv nem felel meg, akkor vagy hiánypótlás, vagy átdolgozás szükséges. A gázterv beadásához több egyéb dokumentum is szükséges (pl. megrendelőlap, kéményvizsgálati vélemény).

Ha a tervet a szolgáltató elutasítja, de a megbízó úgy ítéli meg, hogy ez indokolatlan volt, felülvizsgálatot lehet kérvényezni az MKEH hivatalban.

A kémény: mérezetés és szakvéleményezés A gáztervet beadni csak kéményseprői szakvéleménnyel együtt lehet. Csak az a kémény vehető használatba, amelyet a megfelelő technológia és előírások betartása mellett lett kivitelezve vagy javítva. A kémény elkészülte után az illetékes kéményseprő szak cég kijön és kondenzációs kazán esetén nyomáspróbázza míg vegyes tüzelésű kazán esetén kamerás vizsgálatot végeznek. A kémény műszaki felülvizsgálatát www.kemenyzrt.hu lehet megrendelni. Amit érdemes tudni: Kémény méretezés nélkül a területi kéményseprő cég nem tudja átvenni a kéményt. Továbbá a készülék élettartalmát jelentősen csökkenti egy rosszul kivitelezett kémény. Amit a mérnök számítással meghatároz és dokumentál: Gázkészülék teljesítménye, A készülék légellátásának jellege Füstelvezető csatorna adatai (mérete, elhúzások száma mérete) Béléscső adatai (átmérő, hossz, anyag) Az égéstermék-elvezető kéményének méretezése az MSZ EN 13384 szabvány alapján történik. A számítási módszer segítségével pontosan meg tudjuk határozni a legoptimálisabb kéményméreteket, és ezáltal a legjobb hatásfokot biztosíthatjuk tüzelőberendezésünknek. A méretezés téli és nyári állapotra külön külön történik. A számításhoz az alábbi adatok szükségesek: Gázkészülék típusa, teljesítménye A meglévő/tervezett égéstermék elvezető adatai (mérete, esetleges iránytörések), amennyiben rendelkezésre áll Kéményseprői szakvélemény A kéményseprői szakvéleményt az illetékes kéményseprő-ipari szolgáltató jogosult kiállítani. A szolgáltató - Kémény Zrt - igazolja, hogy a füstgáz elvezetés megfelel minden előírásnak. Szükségünk lesz rá a gázterv beadásához, illetve a legtöbb készülék garanciájának érvényesítéséhez is. Az alábbi dokumentumok kellenek a helyszíni felülvizsgálathoz, és a szakvélemény kiállításához: hő- és áramlástani méretezés, amelyet jogosult mérnök készített nyomvonalterv; a kéményt kivitelező vállalkozó megfelelőségi nyilatkozata; beépített anyagokról gyártói megfelelőségi nyilatkozat kivitelezői engedély (jogosultság) A szakvélemény ára függ a szolgáltatótól.